January 17-26 2020

Mornington Peninsula Community Theatre

Gala Night January 16

Jianqiang Xu, Artist (4 works)Mountain

Height 26cm x Width 35cm

Watercolour on Paper

Genre: Landscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0144-01

Exhibit# 1855

Royal Botanic Gardens4

Height 24cm x Width 35cm

Watercolour on Paper

Genre: Landscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0201-01

Exhibit# 1856

Morning Cafe

Height 23cm x Width 35cm

Watercolour on Paper

Genre: Landscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0202-01

Exhibit# 1853

Morning Streets

Height 28cm x Width 37cm

Watercolour on Paper

Genre: Landscape

© Jianqiang Xu

NRN# 000-39809-0204-01

Exhibit# 1854